Rental odzieży roboczej to optymalne rozwiązanie, niwelujące konieczność inwestowania w zakup jednorazowy i pozwalające zabudżetować miesięczne koszty związane z zaopatrzeniem pracowników w odzież pracowniczą i roboczą. Niezależnie od odbiorcy usługi sposób jej realizacji jest podobny i zawiera usługę prania oraz serwis odzieży (naprawy). Głównym założeniem usługi rentalu jest redukcja kosztów, związanych z jednorazowym zakupem tekstyliów i przekazanie odpowiedzialności za zabezpieczenie pracowników w odzież – firmie zewnętrznej. Rental odzieży roboczej oszczędza czas, personel, środki finansowe, które mogą być spożytkowane na rozwój kluczowej działalności Klienta.

 Dla pracodawcy outsourcing odzieży roboczej oznacza nie tylko oszczędności i wygodę, ale pozwala też przerzucić na firmę zewnętrzną część odpowiedzialności związanej z zapewnieniem ubrań dostosowanych do stanowiska pracy i spełniających konieczne normy.

Co dzieje się z odzieżą roboczą po zakończeniu współpracy z firma rentalową? Jest tutaj kilka możliwych rozwiązań. Jeśli wciąż nadaje się do użytku, przedsiębiorstwo może ją odkupić po niższej cenie, uwzględniającej koszty amortyzacji, odzież ta może być dalej serwisowana przez firmę zewnętrzną bądź w przypadku, gdy nie nadaje się do użytku może zostać wykorzystana w inny sposób. W każdym przypadku alternatywne rozwiązania przedstawia nasz opiekun a decyzja zawsze pozostaje po stronie zakładu pracy